Inschrijven

Om u in te schrijven als kandidaat, moet u de volgende gegevens invullen in uw profiel. Vul alstublieft zoveel mogelijk gegevens in. Dit stelt ons in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Personalia

Vul in de velden hieronder uw persoonlijke gegevens zo compleet mogelijk in. Het stelt ons in staat om snel contact met u op te nemen. Inschrijvingen zonder contactgegevens nemen we niet in behandeling.
Vul uw correcte e-mailadres in, deze zal gebruikt worden als gebruikersnaam
Golden Knowledge BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van Golden Knowledge BV (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.
Hieronder is de gehele privacyverklaring door te lezen, maar hierbij alvast de 3 hoofdpunten voor jou op een rijtje:
- Golden Knowledge BV zal van jou om enkele Persoonsgegevens vragen om jou te kunnen matchen aan passende functies, voor te kunnen stellen bij de opdrachtgever (in overleg met jou) en mogelijk een arbeidsrelatie aan te gaan.
- Golden Knowledge BV kan jou hiertoe vragen om jouw NAW en contactgegevens gegevens, werkervaring en opleidingen, diploma’s en certificaten, bankgegevens en documenten als paspoort, ID-kaart en rijbewijs. Deze gegevens zullen wij alleen gebruiken om de hierboven genoemde doelen samen te bereiken, deze alleen met jouw medeweten delen met derden en zo goed mogelijk beveiligen.
- Jij hebt te alle tijden het recht jouw persoonsgegevens in te zien en te wijzigen in jouw profiel of ons te vragen jouw persoonsgegevens met jou te delen, te wijzigen of te verwijderen. Golden Knowledge BV zal hieraan gehoor geven, met uitzondering van gegevens waarvan wettelijk of door belastingdienst, overheidsinstanties of certificeringen voorgeschreven is dat deze nog bewaard moeten blijven.

1. Wie is Golden Knowledge BV ?
Golden Knowledge BV verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). Golden Knowledge BV is gevestigd te (1967 DB) Heemskerk aan de De Trompet 1840 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 251223801

2. Welke informatie wordt door Golden Knowledge BV verzameld en verwerkt?
Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die Golden Knowledge BV aanbiedt, is het nodig om een persoonlijk profiel aan te maken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel wordt een aantal Persoonsgegevens ingevuld.
Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel en welke op andere wijze direct door jou aan ons zijn aangeleverd.
3. Voor welke doeleinden zal Golden Knowledge BV gegevens over jou gebruiken?
Golden Knowledge BV zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
Om de Dienst aan je te verlenen;
Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Golden Knowledge BV;
Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.

Golden Knowledge BV gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal Golden Knowledge BV jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Golden Knowledge BV kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Golden Knowledge BV jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.


4. Automatisch gegenereerde informatie
Golden Knowledge BV verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies". Voor zover Golden Knowledge BV deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Golden Knowledge BV ze?
Ter uitvoering van de Dienst maakt Golden Knowledge BV gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de help functie van je browser raadplegen.
Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht mogen zij deze informatie aan derden verschaffen of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
5. Op welke wijze beschermt Golden Knowledge BV jouw Persoonsgegevens?
Golden Knowledge BV zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
Golden Knowledge BV vereist dat je de gegevens invult waar een sterretje (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen sterretje (*) achter staat. Het niet invullen van deze gegevens resulteert in het niet kunnen gebruiken van de Dienst van Golden Knowledge BV.
Golden Knowledge BV zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Golden Knowledge BV zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
6. Duur van de opslag
Golden Knowledge BV zal jouw Persoonsgegevens in ieder geval voor de wettelijk vastgestelde en door belastingdienst, overheidsinstanties of certificeringen vereiste duur bewaren. Overige gegevens zullen verwijderd worden na verzoek hiertoe van jou per e-mail.

7. Doorgifte buiten de EU
Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurd een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en PBS, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jou en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geef je actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.

8. Overdracht onderneming
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Golden Knowledge BV worden overgedragen aan een derde partij of dat Golden Knowledge BV fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

9. Inzage in en corrigeren van jouw Gegevens
Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Je zult daarvoor in moeten loggen op je eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.

Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Golden Knowledge BV wenden met het verzoek je mede te delen of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Golden Knowledge BV deelt je schriftelijk binnen vier weken mee of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan je Golden Knowledge BV verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Golden Knowledge BV deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of en in hoeverre zij aan het verzoek voldoet. In het geval van een weigering wordt deze onderbouwd en een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wanneer je niet langer of juist wel informatie van Golden Knowledge BV of van derden wenst te ontvangen, kan je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.

10. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Golden Knowledge BV ?
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die direct door jou aan Golden Knowledge BV zijn aangeleverd. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Golden Knowledge BV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

11. Mogen minderjarigen gebruik maken van Golden Knowledge BV ?
PBS is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Golden Knowledge BV er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

12. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

13. Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een e-mail sturen aan info@goldenknowledge.nl

14. Klachten?
Mocht je klachten hebben met betrekking tot dit Privacy Reglement en de omgang van Golden Knowledge BV met jouw privacy, kan te allen tijde een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ja
Wij selecteren de beste technisch professionals voor u!
Golden Knowledge B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.